Ježdění na koni - info

Ježdění na koni - info

Vyjížďky do přírody:

Projížďky probíhají na hodných koních po okolních lesích za přítomnosti zkušeného instruktora. Základní délka vyjížďky je 60 minut, po domluvě možno i déle. Vyjížďky se rozdělují podle pokročilosti jezdců na: krokovou vyjížďku (začátečníci - pouze krok), klusovou vyjížďku (mírně pokročilí – krok + klus) a cvalovou vyjížďku (pokročilí – krok + klus + cval). Koně jsou osedláni jak westernovými, tak anglickými sedly. Minimální věk dětí pro účast na takovéto vyjížďce je 7 let (většinou jsou takto malé děti vedeni instruktorem buď na vodítku ze země nebo na laně na druhém koni). Do 18 let povinná přilba!

Půldenní výlety:
Tento typ výletu je určen pro jezdce jakékoliv pokročilosti. Jedná se o zajímavý zážitek, kdy strávíte půlden v sedle. V polovině výletu je vložena pauza na občerstvení. Délka tohoto typu výletu je cca 4-5 hodin.

Celodenní výlety:
Tento typ výletu je určen převážně pro pokročilé jezdce, jedná se totiž o celý den strávený v sedle. V polovině výletu je vložena přestávka na občerstvení, možno zařídit i více přestávek. Délka tohoto typu výletu je cca 8-9 hodin.

Vícedenní výlety:
Perfektní zážitek pro zkušené jezdce. Délka výletu je na domluvě s klientem, většinou se jedná o dvoudenní výlety, ale lze se domluvit i na delší variantě. Doba strávená v sedle je závislá na délce výletu a na naplánované trase a samozřejmě i pokročilosti jezdců. Bývá zamluveno/zajištěno ubytování po domluvě s klientem.

Vodění dětí:
Jízdy pro děti probíhají buď v ohraničeném prostoru na jízdárně nebo po okolních lesích. Základní délka jízdy je 15 minut, lze se však domluvit i na delší jízdě. U vodění malých dětí jsou vždy přítomni rodiče, u větších dětí nad 7 let již není nutné, aby rodič jízdu absolvoval s námi.

Výcvik na jízdárně:
Lekce probíhají v ohraničeném prostoru, v obdélníku 20x40m pod dohledem zkušeného instruktora. Lekce jsou zaměřeny především na správný sed jezdce, přesné vedení koně ve všech chodech a korektní pobídky. Ve skupině může být více koní a instruktor rozděluje svoji pozornost mezi všechny jezdce.

Individuální výcvik na jízdárně:
Lekce probíhají v ohraničeném prostoru, v obdelníku 20x40m pod dohledem zkušeného cvičitele. Lekce jsou zaměřeny především na správný sed jezdce, přesné vedení koně ve všech chodech a korektní pobídky. Podle zkušeností jezdce pak cvičitel může pracovat na lepším přilnutí, náročnějších drezurních cvicích, skokové gymnastice, atd... V hodině je vždy pouze jeden kůň a cvičitel, který se věnuje pouze Vám.

Výcvik na jízdárně v dámském sedle:
Lekce probíhají v ohraničeném prostoru, v obdelníku 20x40m pod dohledem zkušeného cvičitele. Výcvik probíhá v dámském sedle od špičkového českého sedláře Daniela Ramíka. Kůň je dobře vycvičen pro jízdu s dámou. Lekce jsou individuální – tzn. cvičitelka + jezdkyně. Jezdí se pouze 45min z důvodu vysoké náročnosti pro jezdkyni i koně.

Projížďka v dámském sedle:
Vyjížďka se koná na hodném, vycvičeném koni pro jízdu s dámským sedlem. Jedná se o kvalitní, bezpečné dámské sedlo, které umožňuje i náročnou jízdu v terénu. Vyjížďka probíhá po okolních lesích. Náročnost vyjížďky se přizpůsobuje jezdkyni v DS. Se zkušenou jezdkyní je možné absolvovat i nějaký ten terénní skok.

Ježdění na koni - info