Animátorský kurz

Animátorský kurz

Program pro mládež, pobyty v přírodě, získávání znalostí a praktických zkušeností, které mohou členové kurzu uplatnit coby instruktoři nebo vedoucí na táborech, popřípadě při celoroční činnosti s dětmi.

Věkově vhodné od 12 do 21 let

Schůzky 1x za 14dní v pondělí od 17:30 – 19:00 + účast na akcích

Cena 900,- Kč

Začínáme 27. 2. 2020